Drugie życie śmieci

Jak co roku we wrześniu obchodziliśmy dzień „Sprzątanie Świata”. Tegorocznym tematem było „Drugie życie śmieci”. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w warsztatach popartych prezentacja multimedialną, które przeprowadziła nauczycielka przyrody pani Marta Czerniawska. Uczniowie utrwalili znane już pojęcie recyklingu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność ograniczenia odpadów
w dzisiejszym świecie oraz konieczności ich sortowania.

zmiana zdjęć

Wszystkie klasy I-III wykonały z odpadów piękne prace, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Mamy nadzieję, że wychowując uczniów w duchu poszanowania dla przyrody, zaszczepimy w nich zasady zrównoważonego rozwoju.