Uroczyste rozpoczęcie
nowego Roku Szkolnego

Dnia 1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego rok szkolnego 2016/17. Najpierw wszyscy uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ks. Robert Morawski. Na końcu mszy uczniowie klasy I poświęcili swoje tornistry.
Po uroczystości kościelnej wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym, gdzie zabrała głos pani dyrektor Anastazja Koczur.

zmiana zdjęć

W swoim przemówieniu przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i krótko omówiła najważniejsze zmiany w organizacji nowego roku szkolnego. Następnie wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.

Życzymy owocniej pracy i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.