Spotkanie z policjantem

Dnia 29 września do naszej szkoły przybył specjalny gość – pan policjant. Wszystkie klasy IV-VI uczestniczyły w spotkaniu na temat cyberprzemocy i zagrożeń płynących z Internetu. Przedstawiciel policji
do spraw nieletnich opowiedział uczniom
o niebezpieczeństwach płynących z korzystania
z portali społecznościowych, telefonów komórkowych itd. Uczniowie słuchali
z zainteresowaniem,
a później mieli okazję zadawać pytania. Uświadamianie dzieci
i młodzieży zagrożeń
z cyberprzestrzeni to
w dzisiejszym świecie bardzo ważne zadanie. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci.