„Mam hobby”

7 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne pod tytułem „Mam hobby”. Program ten przeznaczony jest dla dzieci
z klas I - VI. Spotkanie opierało się na opowieści o tym czym są pasje, marzenia i w jaki sposób należy je realizować. Opowieść ta w formie teatralnego performersu z wykorzystaniem multimediów, dźwięków, prezentacji bardzo się wszystkim podobała. Jednym z kierunków działań skutecznej profilaktyki uzależnień jest przedstawienie alternatywnych, różnorodnych i atrakcyjnych dla młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu. Uprawianie sportów, hobby, rozwijanie zainteresowań i pasji czy uczestnictwo
w różnorodnych formach aktywności fizycznej mogą w sposób konstruktywny zaspokajać potrzebę ekscytujących doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej.

zmiana zdjęć

Mamy nadzieję że przestawienie zainspirowało uczniów do realizacji swoich celów i zamierzeń.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie tego przedsięwzięcia.