"Wielkie Tropienie Roślin"

W ramach udziału w projekcie Wielkie Tropienie Roślin uczniowie klas drugich wzięli udział w warsztatach o drzewach. Nauczyciel przyrody przybliżył dzieciom ogromną rolę drzew dla ekosystemów i dla człowieka. Wszyscy z dużym zaangażowaniem rozpoznawali poszczególne gatunki obserwując kształt i budowę liści, korę oraz owoce.
Na koniec dzieci sprawdziły swoją wiedzę układając rozsypankę, gdzie dopasowywano liście do nasion
i owoców. Uczniowie wykonali również gazetkę
o drzewach.