Sadzimy drzewa

Dnia 18.05.2017 r. w naszej szkole odbyło się ekologiczne święto
w ramach którego posadzono 17 drzewek na terenie przyszkolnym.
Na uroczystości przybyli goście: Piotr Ćwik – wicewojewoda, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Grzegorz Klimas – radny i sołtys Rzozowa, Krzysztof Budek – komendant ochotniczej straży pożarnej, ks. Proboszcz parafii Rzozów Robert Morawski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po przywitaniu gości przez p. dyrektor Anastazję Koczur, wystąpili uczniowie w programie artystycznym
o tematyce ekologicznej. Następnie nauczyciel przyrody p. Marta Czerniawska, w prezentacji multimedialnej przedstawiła różnorodny świat zwierząt żyjących w naszym najbliższym otoczeniu. Po tej interesującej prezentacji lekcji przyrody, przystąpiono do najważniejszego punktu programu – sadzenie drzew. Zdecydowano, że każde drzewo otrzyma nazwę swojego patrona, związanego z historią naszego regionu. Wśród postaci historycznych znaleźli się między innymi: generał Stanisław Haller, św. Jadwig Królowa – patronka szkoły, Jan Paweł II, Józef Pletnia. Pierwsi zasadzili drzewka goście a następnie uczniowie poszczególnych klas. Podczas sadzenia przewodniczący klas przedstawiali sylwetki swoich patronów, przypominając ich największe zasługi. Była to doskonała lekcja historii, połączona z edukacją ekologiczną –podsumowała dyrektor szkoły Pani Anastazja Koczur. Szczególne podziękowania składamy Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie, dzięki któremu pozyskaliśmy sadzonki tych pięknych drzewek.>>