Program profilaktyki zintegrowanej „Cuder”

Dnia 26 kwietnia w naszej szkole zrealizowany został program profilaktyki zintegrowanej „Cuder”. W programie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, rodzice oraz nauczyciele. Jego celem było przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, chemicznym a także wskazywanie właściwych hierarchii wartości poprzez wzmocnienie zainteresowań. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych profilaktyków, rekomendowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „Adchezja”. Na zajęciach uczniowie koncentrowali się na 5 sferach człowieka jako nierozerwalnej i harmonijnej całości: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji. Każdy miał okazję zastanowić się nad wartościami życia, takimi jak prawda, miłość, wolność. Punktem kulminacyjnym programu były rozgrywki na wielkoformatowej grze profilaktycznej, podczas której był czas na dyskusję i wnioski. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom uczniowie będą bardziej refleksyjni, a tym samym bardziej uodpornieni na negatywne wpływy środowiska i otoczenie. Podczas realizacji programu trenerzy przedstawili nauczycielom i rodzicom metody wychowawcze, spójne dla profilaktyki zintegrowanej. Mamy nadzieję, że program ochroni uczniów przed szeroką gamą zagrożeń oraz skłoni do refleksji nad własnym życiem. Składamy podziękowania dla UMiG Skawina za umożliwienie szkole udziału w projekcie.>>