Rada Rodziców

Przewodniczący --- p. Dorota Rapacz
Z-ca przewodniczącego --- p. Dariusz Barcik
Skarbnik --- p. Edward Wrzoszczyk
Sekretarz --- p. Ewelina Zapała-Wcisło

Wypracowane środki

- - - - - - - - - -
archiwum