Kampania edukacyjno - informacyjna
propagująca postawy zdrowego stylu życia

Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie

Przewodnik po literaturze profilaktycznej

= Wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia dzieci

= Alkoholizm pozostaje ciągle największym nałogiem w Polsce

= Narkotyki w szkołach

= Uzależnienie od komputera i Internetu

= Program "Szkoła Promująca Zdrowie"