Informacje dotyczące ubezpieczenie uczniów naszej szkoły
w AXA - Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.


- Ogólne warunki Ubezpieczenie uczniów naszej szkoły

- Ubezpieczenie NNW

- Adres strony internetowej do likwidacji szkód

- Tabela uszczerbku

- Wniosek o wypłatę roszczenia