Owoce w szkole


Nasza szkoła przystąpiła do programu Komisji Europejskiej, skierowanego do uczniów klas I - III ''Owoce
w szkole''.Celem programu jest propadowanie wśród uczniów nawyków zdrowego odżywiania się.
Oprócz działań edukacyjnych, dzieciom udostępnia się owoce
i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia.


dlaczego warto jeść owoce ?