Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 XII 2017 r.
Ferie zimowe 12 II - 25 II 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 III - 3 IV 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć 22 VI 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30 IV 2018 r.
2 V 2018 r.
4 V 2018 r.
1 VI 2018 r.