PROGRAM COMENIUS - MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

Jest to program Unii Europejskiej, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez refundowanie wyjazdów na różne formy szkoleń zawodowych.
W ramach tego programu trzykrotnie uczestniczyłam w dwutygodniowych kursach metodyczno- językowych:
- w 2006 roku Methodology and Language for Primary Teachers (Canterbury, Wielka Brytania)
- w 2010 roku Refesher Course in Practical Creative Methodology for Overseas English Language Teachers (Oxford, Wielka Brytania)
- w 2012 roku English in the Primary Classroom (St. Paul's Bay, Malta)

Wszystkie szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone zgodnie
z opublikowanym wcześniej programem, a ich tematyka skupiała się na zagadnieniach metodycznych, językowych i kulturowych.Chciałabym zachęcić innych nauczycieli do wzięcia udziału w programie Comenius, ponieważ korzyści są naprawdę ogromne i z pewnością rekompensują trud włożony w przygotowanie wymaganej dokumentacji. Osobom, które zamierzają wnioskować o przyznanie grantu polecam zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie Programu Comenius (www.comenius.org.pl).
Zachęcam również do obejrzenia mojej krótkiej prezentacji dotyczącej kursu
w Oxfordzie.

mgr Celina Łazarczyk