Plan lekcji w Roku Szkolnym 2016/2017

 Obowiązuje od 2.09.2016 


Klasa 1 wych: mgr Teresa Pospuła
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes.j.angiel.ed.wczes.ed.wczes..
28.55 - 9.40 ed.wczes.religiaed.wczes.j.angiel.religia
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
410.45 - 11.30 w.f.ed.wczes.ed.wczes.j.angiel..ed.wczes.
511.45 - 12.30 ....basen
612.45 - 13.30 ....basen


Klasa 2 a wych: mgr Sylwia Medoń
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes.zaj.komp..ed.wczes..
28.55 - 9.40 ed.wczes.j.angiel.religiaed.wczes.ed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.j.angiel.ed.wczes.religia
410.45 - 11.30 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 basened.wczes.w.f.ed.wczes..
612.45 - 13.30 basen....


Klasa 2 b wych: mgr Dorota Korzeniowska
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes...
28.55 - 9.40 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.j.angiel.ed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.j.angiel.j.angiel.religiaed.wczes.
410.45 - 11.30 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.religia
511.45 - 12.30 basenzaj.komp. 1ed.wczes.w.f.zaj.komp. 2
612.45 - 13.30 basen....


Klasa 3 a wych: mgr Anna Hajto
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes..ed.wczes.religiaed.wczes.
28.55 - 9.40 ed.wczes.zaj.komp. 1ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.religiaw.f.ed.wczes.ed.wczes.
410.45 - 11.30 j.angiel.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 .ed.wczes.j.angiel..basen
612.45 - 13.30 .zaj.komp. 2..basen


Klasa 3 b wych: mgr Beata Urban-Piechota
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 .religiaed.wczes.j.angiel.ed.wczes.
28.55 - 9.40 j.angiel.ed.wczes.ed.wczes.religiaed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
410.45 - 11.30 ed.wczes.ed.wczes.w.f.ed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 zaj.komp. 1ed.wczes..zaj.komp. 2.
612.45 - 13.30 .basen...
713.40 - 14.25 .basen...


Klasa 4 wych: mgr Sylwia Bożenko
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 j.angiel.j.polskimatemat.j.polskij.polski
28.55 - 9.40 przyrodamatemat.j.polskihistoriaprzyroda
39.50 - 10.35 j.polskigdwprzyrodamatemat.j.angiel.
410.45 - 11.30 matemat.religiaj.angiel.religiaw.f.
511.45 - 12.30 w.f.muzykazaj.komp. 2zaj.techn.plastyka
612.45 - 13.30 zaj.komp. 1basen...
713.40 - 14.25 .basen...


Klasa 5 wych: mgr Marta Czerniawska
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 j.polskimatemat.j.angiel.przyrodareligia
28.55 - 9.40 matemat.j.polskimatemat.matemat.j.polski
39.50 - 10.35 j.angiel.przyrodaj.polskij.polskimatemat.
410.45 - 11.30 przyrodazaj.techn.muzykagdwzaj.komp.
511.45 - 12.30 historiareligiaplastykaj.angiel.basen
612.45 - 13.30 ....basen
713.40 - 14.25 ..w.f..


Klasa 6 wych: mgr Jadwiga Żmuda
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 matemat.przyrodaj.polskiprzyroda
28.55 - 9.40 j.polskihistoriaj.angiel.j.polskimatemat.
39.50 - 10.35 przyrodaj.polskimatemat.j.angiel.j.polski
410.45 - 11.30 muzykaj.angiel.religiazaj.techn.gdw
511.45 - 12.30 j.polskimatematwdżhistoriareligia
612.45 - 13.30 basen..zaj.komp. 2plastyka
713.40 - 14.25 basen..zaj.komp. 1w.f.
814.35 - 15.20 ....w.f.