Plan lekcji w Roku Szkolnym 2017/2018

 Obowiązuje od 5.09.2017 


Klasa 1 wych: mgr Anna Hajto
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes.zaj.komp.j.angiel.zaj.komp.ed.wczes.
28.55 - 9.40 w.f.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.w.f.
39.50 - 10.35 ed.wczes.w.f.ed.wczes.ed.wczes.religia
410.45 - 11.30 j.angiel.ed.wczes.ed.wczes.jed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 .religiaed.wczes.ed.wczes..


Klasa 2 wych: mgr Teresa Pospuła
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.religia
28.55 - 9.40 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.j.angiel.ed.wczes.w.f.
410.45 - 11.30 j.angiel.w.f.ed.wczes.w.f.ed.wczes.
511.45 - 12.30 religia.ed.wczes..ed.wczes.


Klasa 3 a wych: mgr Sylwia Medoń-Szabat
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 ed.wczes..religia.j.angiel.
28.55 - 9.40 ed.wczes.j.angiel.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
410.45 - 11.30 religiaed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 .ed.wczes.w.f.zaj.komp..
612.45 - 13.30 .basen...
713.40 - 14.25 .basen...


Klasa 3 b wych: mgr Dorota Korzeniowska
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 .j.angiel.ed.wczes.j.angiel..
28.55 - 9.40 ed.wczes.ed.wczes.religiaed.wczes.religia
39.50 - 10.35 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.w.f.ed.wczes.
410.45 - 11.30 ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.ed.wczes.
511.45 - 12.30 ed.wczes.zaj.komp.1..ed.wczes.
612.45 - 13.30 basen...zaj.komp.2
713.40 - 14.25 basen....


Klasa 4 a wych: mgr Małgorzata Gruca
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 j.polski.j.polski..
28.55 - 9.40 matemat.j.polskiprzyroda.przyroda
39.50 - 10.35 religiaj.polskireligiaj.angiel.gdw
410.45 - 11.30 w.f.j.angiel.w.f.matemat.matemat.
511.45 - 12.30 muzykamatemat.plastykaj.angiel.w.f.
612.45 - 13.30 historiabaseninform.j.polskitechnika
713.40 - 14.25 wdżbasen...


Klasa 4 b wych: mgr Ewa Kubas
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 przyrodaj.polski..j.polski
28.55 - 9.40 j.polskiwdżj.polskij.angiel.matemat.
39.50 - 10.35 j.angiel.historiaprzyrodamatemat.technika
410.45 - 11.30 matemat.matemat.religiaplastykaw.f.
511.45 - 12.30 w.f.gdwj.angiel.j.polskireligia
612.45 - 13.30 muzyka .w.f.inform.basen
713.40 - 14.25 ....basen


Klasa 5 wych: mgr Sylwia Bożenko
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 muzykawdżj.polskiprzyroda.j.polski
28.55 - 9.40 j.polskij.angiel.w.f.j.polskimatemat.
39.50 - 10.35 w.f.matemat.j.polskimatemat.matemat.
410.45 - 11.30 przyrodahistoriaprzyrodaj.angiel.religia
511.45 - 12.30 gdww.f.religiaplastykazaj.techn.
612.45 - 13.30 zaj.komp.1zaj.komp.2matemat.j.angiel.basen
713.40 - 14.25 ....basen


Klasa 6 wych: mgr Marta Czerniawska
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 j.polskij.polskimatemat...
28.55 - 9.40 matemat.przyrodaj.angiel.zaj.techn.j.polski
39.50 - 10.35 muzykazaj.komp.historiaj.polskij.angiel.
410.45 - 11.30 matemat.gdwj.polskimatemat.historia
511.45 - 12.30 j.angiel.przyrodaprzyrodaj.polskimatemat.
612.45 - 13.30 religiabasenreligiaplastyka .
713.40 - 14.25 .basenw.f.w.f..
814.30 - 15.15 ...w.f..


Klasa 7 wych: mgr Jadwiga Żmuda
.godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
18.00 - 8.45 matemat.matemat.geografiaj.angiel.inform.1
28.55 - 9.40 chemiaj.polskij.polskibiologiaj.angiel.
39.50 - 10.35 j.polskibiologiaw.f.chemiaj.polski
410.45 - 11.30 muzykafizykaj.angiel.j.polskigdw
511.45 - 12.30 j.niem.fizykaj.niem.matemat.geografia
612.45 - 13.30 basenreligiahistoriahistoriamatemat.
713.40 - 14.25 basen.religiaplastyka inform.2
814.30 - 15.15 ..w.f...