32-052 Radziszów

tel/fax (12) 275-70-46

e-mail: sprzozow@neostrada.pl

.

Dyrektor Szkoły
mgr Anastazja Koczur

Sekretariat
poniedziałek - piatek
7.00 - 15.00
p. Agnieszka Zuch


Konto Rady Rodziców:
04 8600 0002 0000 0000 3056 0001Pracownicy obsługi
p. Maria Klimas
p. Bogusława Okarmus
p. Maria Sekuła
p. Marek Janik